Positiv utvikling i arbeidsmiljøet


Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen ved UiS viser en positiv utvikling.

I alt 84 prosent av de ansatte besvarte medarbeiderundersøkelsen, noe som vurderes som meget bra. Svarprosenten ved forrige måling i 2011 var 77 prosent.

- I tillegg til at den høye svarprosenten gjør resultatene mer representative, kan det også gjøre at flere synes det er meningsfylt å delta i utviklingsarbeidet som skal påbegynnes i ukene som kommer, sier organisasjonspsykolog Marte Bøe. 

Føler kontroll i arbeidet
Som sist er det punktene «Kontroll i arbeidet» og «Positive utfordringer i arbeidet» som vurderes mest positivt i undersøkelsen.

Det er også en klar trend og framgang i spørsmålet «Støtte fra nærmeste leder». 

Andre tema som viser en positiv utvikling er rolleforventninger, engasjement i organisasjonen samt ledelse.

Stadig mindre mobbing
Mobbetallene er nesten to prosentpoeng lavere enn ved forrige undersøkelse i 2011 som i sin tur viste en bedring fra undersøkelsen i 2009.

I 2011 oppga 8,2 prosent, eller 69 personer, at de hadde opplevd mobbing på arbeidsplassen. I 2013 er dette tallet 6,4 prosent, eller 59 personer.

- Tallene må også ses i forhold til at i det i år er langt flere som har svart på dette spørsmålet, sier Marte Bøe.

Av de som oppgir å ha blitt mobbet, oppgir en tredjedel at det er «Nærmeste overordnede» som står for mobbingen. «Andre ledere» oppgis som mobbere av en fjerdedel, mens «Arbeidskolleger» oppgis som mobbere av to-tredjedeler. Kun fire personer – 7 prosent - oppgir at de mobbes av «Underordnede». Syv personer – 12 prosent - oppgir «Kunder/klienter/brukere/studenter» og fem personer – vel 9 prosent - oppgir «Andre» som de som mobber.

For UiS samlet er det ellers registrert en svak tilbakegang for punktet «jobbtilfredshet».

Lederansvar
- Resultatene fra årets arbeidsmiljøundersøkelse viser en positiv utvikling ved UiS. Det er fint å se at mobbetallene reduseres, at det er økt engasjement i organisasjonen, og at flere opplever bedre støtte fra sin leder, sier rektor Marit Boyesen.

-  Imidlertid er det fortsatt forhold som kan forbedres. Det er et særlig lederansvar å følge opp med tiltak som reduserer de belastninger som forårsaker problemer i arbeidsmiljøet, påpeker hun.

Resultatene presenteres
Lederne for de enkelte enhetene har nå fått resultatene for sin enhet og vil framover presentere resultatene for medarbeiderne som da får mulighet til videreutvikle sitt arbeidsmiljø sammen med lederen.

Her er hovedrapporten fra undersøkelsen.
 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (16.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
UiS-miljø
Medarbeiderundersøkelsen viser positive resultater og framgang fra forrige undersøkelse.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no