Evaluering av styringsordningen


UiS påbegynner nå et arbeid med evaluering av styringsordningen som ble innført i 2011.

Oppdraget er tildelt NIFU, som skal gjennomføre både en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse blant ansatte, studenter, tjenestemannsorganisasjoner, StOr og styremedlemmer på ulike nivåer ved UiS. 

Torsdag og fredag i denne uken gjennomføres intervjuene med de ulike grupperingene. Det er forsker 1 Bjørn Stensaker og forskningsleder Agnete Vabø fra NIFU som foretar intervjuene. Evalueringen er i tråd med styrevedtak fra 2010 og vil komme som sak til UiS-styret høsten 2013.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (15.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol