EØS-midlene: Partnerskapsseminarer i Polen og Latvia for kulturutveksling


I mai blir det arrangert partnerskapsseminarer både i Polen og Latvia og norske kulturaktører kan delta! Søknadsfrist i slutten av april.

Gjennom EØS-midlene er det kulturutvekslingsprogrammer i ti land i Europa. Dette åpner store muligheter for internasjonalt prosjektsamarbeid for norske kulturaktører. Organisasjoner, virksomheter, kommuner, fylkeskommuner m.m. kan delta som partnere i prosjekter av ulik størrelse. UiS har mange kunst- og kulturfag som kan delta i prosjekter sammen med institusjoner i Polen eller Latvia.

Det polske kulturutvekslingsprogrammet er på til sammen ca. 10 millioner euro, og er åpent for prosjektsamarbeid på hele kulturfeltet. Prioriterte områder er musikk og scenekunst; kulturarv inkludert litteratur og arkiv; visuell kunst og samarbeid mellom høgskoler på kunst- og kulturfeltet. Flere prosjekttyper kan få støtte inkludert utstillinger, forestillinger, festivaler og ekspertutveksling.

I det latviske kulturutvekslingsprogrammet er det satt av rundt 600 000 euro som skal gå til prosjekter innen musikk og scenekunst, ulike former for visuell kunst, litteratur og film.  Det er også mulig å ha prosjektsamarbeid innenfor sirkus- og friteater. 

Deltagelse på partnerskapsseminarer er en god anledning for norske kulturaktører og mulige partnere fra mottakerlandet til å bli kjent og begynne å planlegge felles prosjekter.

Les mer om partnerskapsseminarene og påmelding på Kulturrådes nettsider:

Partnerskapsseminar i Polen 24. mai
Søknadsfrist: 30. april

Partnerskapsseminar i Latvia 28. mai
Søknadsfrist: 26. april


Sist oppdatert av Trym Holbek (10.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol