Nye prosjektmidler for samarbeid med USA og Canada


SIU lyser igjen ut prosjektmidler til utdanningssamarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i USA og Canada som del av Nord-Amerikastrategien. Søknadsfrist er 4. september 2013.

Prosjektmidlene skal bidra til økt utdanningssamarbeid mellom Norge og Nord-Amerika, gjennom å:

  • bidra til etablering og videreutvikling av institusjonelle partnerskap mellom norske og nordamerikanske institusjoner
  • bidra til økt mobilitet av studenter og akademikere mellom Norge og Nord-Amerika

Prosjektmidlene er knyttet til Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika-strategi for høyere utdanningssamarbeid (2012-2015). Totalt 2,4 millioner NOK tildeles høyere utdanningsinstitusjoner i Norge for økt samarbeid med institusjoner i USA og Canada for prosjektperioden januar 2014 til juni 2015. Det planlegges ytterligere utlysninger i 2014 og 2015.

Alle fag og alle studienivåer er omfattet av utlysningen. Minimum 2/3 av midlene vil tildeles prosjekter som er helt nye, dvs. som ikke allerede har mottatt støtte fra programmet.

Finansieringsregler
Hvert prosjekt kan tildeles inntil NOK 150 000,-. Inntil 10% av prosjektsummen kan settes av til administrasjon av midlene på relevant nivå. En lang rekke aktiviteter kan støttes, heriblant seminar, workshop, kursutvikling, fellesundervisning/veiledning, student- og lærermobilitet og eventuelt andre aktiviteter innen utdanningssamarbeid. Aktiviteter knyttet til forskning, vikarutgifter og evt. vitenskapelig utstyr støttes ikke.

Søknad skal sendes elektronisk gjennom SIU sitt søknadssystem Espresso. Søknaden skal følges av disse dokumentene:

  • En signaturside som blir tilgjengelig når søknaden er sendt elektronisk
  • Et Letter of Intent fra hovedpartneren i USA/Canada, som bekrefter dennes interesse i å delta i prosjektet

Søknadene vil bli vurdert etter innholds- og kvalitetsmessige kriterier:

  • Prosjektets mål, forventede resultater og gjennomførbarhet.
  • Planer for hvordan prosjektet vil bidra til økt studentmobilitet med Nord-Amerika.
  • Faglig og institusjonell forankring, både ved norsk og nordamerikansk institusjon
  • Planer for videre samarbeid etter programperioden. 

Søknadsfrist: 4. september 2013 kl. 15:00

Vedlegg til søknaden må være SIU i hende senest 11. september 2013.

Full utlysning og søknadsinformasjon

Fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor vil gi råd og bistand til prosjektutforming og innsending av søknad.


Sist oppdatert av Trym Holbek (10.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol