Nytt om Bolognaprosessen - mars 2013


I denne utgaven av Nytt om Bolognaprosessen kan du lese om utdeling av ECTS og DS labels i 2013, rankingseminar i november og oppdatering fra AHELO-prosjektet om måling av læringsutbytte hos uteksaminerte kandidater.

Utdeling av Labels for 2012
På SIUs Internasjonaliseringskonferanse hadde kunnskapsminister Kristin Halvorsen gleden av å dele ut velfortjente utmerkelser til 6 institusjoner, 5 DS Labels og 1 ECTS label. Etter denne runden har i alt 17 norske institusjoner DS Label, og 2 har ECTS Label. Dette er bra, men ikke godt nok, og Kunnskapsministeren understreket betydningen av å få en slik ekstern kvalitetsvurdering av egen praksis, og at dette var noe alle institusjoner bør gå inn for å oppnå.

ECTS Label og DS Label

  • Utlysningen for 2013 er nå kommet, og kriteriene er som tidligere. Tildeling gjelder for tre år, dvs for perioden 2013 – 2016. Institusjoner som fikk tildelt label i 2009 og 2010 må i år søke på nytt. For disse er det lagt opp til en litt forenklet prosedyre, og dette innebærer først og fremst at de ikke trenger å sende inn ny dokumentasjon.
  • Som i fjor, kan institusjoner som ønsker å søke, sende søknad til SIU innen 01.06. Denne vil bli vurdert, tilbakemelding gitt, med tilbud om veiledning. Endelig søknad sendes SIU for videreformidling innen 24.09. Prøverunden er frivillig, og man kan selvsagt sende søknad i september, selv om man ikke har benyttet seg av prøverunden.
  • Arbeidet og tilretteleggingen som kreves for ECTS Label er omfattende og tar tid. Institusjoner som vurderer dette, men ikke i år, anbefales likevel å kontakte Bolognaekspertene/SIU for å få råd og veiledning alt nå, både mht hvilke krav som stilles, men ikke minst tips om håndtering av prosessen fram mot en søknad.

Ranking-seminar 25. november
Utdanningsinstitusjoner blir kontinuerlig målt på ulikt vis, og internasjonale rangeringer er blitt noe man må forholde seg til, enten man liker det eller ikke. Norske institusjoner har ofte et tvetydig forhold til rankings; liker det når man klatrer, og bagatelliserer når man synker. Mange av innvendingene går på at man føler at kriteriene ikke passer norske og nordiske institusjoner særlig godt.

Så hva ligger egentlig bak de mest kjente rankingene? Er det relevant å sammenlikne institusjoner på denne måten? Kan man lage rangeringer som oppleves mer relevante for norske institusjoner? Dette er blant spørsmålene som vil bli tatt opp på seminar om rankings i Bergen 25.11 i år. Seminaret er et samarbeid mellom SIU / Bolognaekspertgruppen, UHR og NOKUT. Sett av datoen – mer informasjon vil komme seinere.

“U-Multirank – Design and Testing the Feasibility of a Multidimensional Global University Ranking»
De mest kjente rankinger, som Shanghai og Financial Times, oppleves av mange som mindre relevante, ikke minst fra et utdanningsperspektiv og som grunnlag for studenters valg. U-Multitrank er et EU-finansiert prosjekt som ser på mulighetene for å legge til rette for et mer relevant og transparent sammenlikningsgrunnlag mellom institusjoner, basert på mest mulig objektive kriterier. Frank Ziegele, en av prosjektlederne, vil presentere prosjektet på ranking-seminaret 25.11. Rapporten kan en finne her.

Nasjonal rapport om Bolognaimplementeringen
Alle deltakerland i Bolognaprosessen rapporterer jevnlig mht. status for prosessen i eget land. Rapportene for 2009-12 foreligger, og inneholder mye interessant lesning.

AHELO - Feasibility Study for the Assessment of Higher Education Learning Outcomes
“The purpose of this Feasibility Study is to see if it is practically and scientifically feasible to assess what students in higher education know and can do upon graduation. More than a ranking, the AHELO assessment aims to be direct evaluation of student performance at the global level and valid across diverse cultures, languages and different types of institutions.” Det er OECD som er ansvarlig for prosjektet, og også Norge er med, sammen med 16 andre land.

Fra intervju med Jan Levy:

What could be the benefit of AHELO for your country, the institutions, the students and the employers?
The potential benefit would be increased knowledge on system and institutional quality, and possible guidance in future quality work at institutional level. For all stakeholders it would mean new information, supplementing existing information from rankings mainly based on data on research activities. One should also bear in mind that many decisions - both from students and from employers - regarding applications and candidates, are today taken on the basis of more or less anecdotal evidence.

For mer informasjon se her.

En større oppsummeringskonferanse ble avholdt i Paris 11.-12. mars, og webcast fra seminaret foreligger. For kontaktinformasjon: ahelo@oecd.org

Bolognaekspertene i Norge
Bolognaekspertene i Norge kan bidra i institusjonsinterne prosesser knyttet til implementering og kvalitetsforbedring av elementer knyttet til Bolognaprosessen / Kvalitetsreformen. For mer informasjon, kontakt frank.moe@siu.no. Les mer om Bolognaekspertene på SIU sine nettsider.

Neste utgave: Juni 2013
 


Sist oppdatert av Trym Holbek (10.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol