Stipend for studie- eller forskningsopphold i Slovakia


Vil du studere, forske eller drive kunstnerisk arbeid i Slovakia? Nå har du sjansen! Søknadsfrist er 31. oktober for vårsemesteret, og 30. april for studieåret 2013/2014.

Stipendprogrammet er et nasjonalt tiltak for økt mobilitet av studenter og ansatte mellom slovakiske og ansadre europeiske lands utdanningsinstitusjoner. Det skal støtte studenter på master- eller doktorgrad, universitetslærere, forskere og utøvende kunstnere som vil oppholde seg eller forske ved et slovakisk universitet eller organisasjon.

Stipendet dekker levekostnader knyttet til 1-2 semesters studieopphold for studenter, og 1-12 måneders undervisning/forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid for ansatte.

Søknadsfrist:

  • 30. april kl 16:00 CET for opphold i Slovakia i 2013-2014
  • 31. oktober kl 16:00 CET for vårsemesteret 2014

Programsider med utlysning og søknadsskjema

Last ned brosjyre for kortfattet informasjon (pdf)

Interesserte kan kontakte Slovak Academic Information Agency (SAIA) på

nsp-foreign@saia.sk


Sist oppdatert av Trym Holbek (10.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol