Erasmusstipend for ansatte i studieåret 2013-2014


Vil du reise på undervisningsoppdrag ved en samarbeidsinstitusjon? Vil du besøke en samarbeidspartner for hospitering / workshop / kurs? Søk om Erasmusstipend til Europa for 2013-2014 innen 1. juni!

Undervisningsstipend
Et stipend for undervisningsopphold (undervisningsstipend) ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i Europa vil gi deg faglige utfordringer og muligheter for å knytte verdifulle faglige kontakter. Å undervise i et annet land vil dessuten gi deg en sjanse til å økt språklig selvtillit og mestring.

Ansattstipend
Et stipend for egen kompetanseheving gir deg anledning til å treffe kolleger og diskutere fag / organisering av tjenester, delta på seminarer eller kurs og knytte viktige profesjonelle kontakter. Ansattstipendet er beregnet på alle ansatte, også administrativt ansatte.

Med Erasmusstipend kan du reise til hvilken som helst samarbeidsinstitusjon i Europa der UiS har en Erasmusavtale som inkluderer ansatt-/lærerutveksling. Stipendet er på 800 Euro pr. uke, maks. 1600 Euro for to uker. Dette dekker som regel reisekostnader, og er tilskudd til opphold.

Les mer om utlysningene av Erasmusmidler her og husk søknadsfristen 1. juni 2013!


Sist oppdatert av Trym Holbek (08.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol