Har du en forskningsbasert idé med kommersielt potensial?


Vi er på jakt etter ideer som kan løse fremtidens utfordringer, enten de er små eller store. Prekubator TTO utlyser nå inntil 10 stipender på opp til 30 000 kroner.

Forskningsmiljøene i Rogaland og Prekubator TTO ønsker å fremme innovasjon ved å sammen utvikle nye forskningsbaserte produkter og tjenester. Vi er på jakt etter ideer som kan løse fremtidens utfordringer, enten de er små eller store. ”Innovasjoner er nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller markedsføringsmodeller som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og/eller samfunnsnytte” (Norges forskningsråd).

(For announcement in English, click here.)

Prekubator TTO utlyser nå inntil 10 stipender på opp til 30 000 kroner. Forskere/vitenskapelig ansatte som identifiserer seg med minst ett av følgende inviteres til å søke:

  • Mener at dine forskningsresultater er nye og kan videreutvikles til nye produkter og tjenester
  • Har ideer som kan ha kommersielt potensial


Du kan få inntil 30.000 kroner for å gjennomføre en innledende mulighetsstudie, videre forskning eller innkjøp av utstyr som er relevant for å teste ut ideen dersom du sender inn en kort søknad til Prekubator TTO for vurdering. De ti mest lovende ideene får tildelt midler. Stipendordningen finansieres av PrekubatorTTO, forskningsavdelingen  ved UiS og IRIS-FI.

Svar på følgende i en søknad (maks 2 sider) og send en e-post til kleppe@prekubatortto.no

Søknaden må inneholde følgende informasjon;

  1. Tittel
  2. Forskningsinstitusjon
  3. Kort om enhet/avdeling og idehaver(e)
  4. Problemområde og kort beskrivelse av løsning 
  5. Potensielle partnere (industri, offentlig aktør)
  6. Enkelt budsjett
  7. Kontaktinformasjon (Navn, E-post, Telefonnummer, Organisasjon)

Frist er fredag 12. april 2013 kl. 16.00

Har du spørsmål? Ta kontakt med Gunnar Kleppe på e-post: kleppe@prekubatortto.no

Telefon 518 74 033 eller mobil 91 39 24 48.


Sist oppdatert av Egil C. Svela (05.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol