Utlysning av Kunnskapsdepartementets pris for fremragende arbeid med utdanningskvalitet


Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris deles ut for fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning. Utdanningskvalitetsprisen er på 1 million kroner, forvaltes av NOKUT og går i sin helhet til én institusjon. Prisen utdeles etter søknad for tiltak som igangsetter vedvarende aktiviteter knyttet til heving av utdanningskvalitet.

Utdanningskvalitetsprisen er på 1 million kroner årlig, forvaltes av NOKUT, og deles ut på den årlige NOKUT-konferansen. Formålet med prisen er å stimulere institusjoner innenfor høyere utdanning til å arbeide systematisk med å videreutvikle kvaliteten på sine utdanninger og motivere fagmiljøene ved universiteter og høyskoler til å bli mer opptatte av arbeid med utdanningskvaliteten. Fra og med årets utdeling, går prisen i sin helhet til én vinner.

Av statuttene for prisen fremgår det hva som er hensikten med prisen, hvem som kan søke og hva søknaden må inneholde.

NOKUT inviterer nå institusjonene til å sende inn søknader. NOKUT gjør i sin utlysning oppmerksom på at det i 2012 var flere gode søknader som ikke nådde opp, til dels på grunn av at de ikke kunne dokumentere resultater av tiltakene søknaden var basert på. NOKUT oppfordrer derfor søkerne om å vektlegge dokumentasjon av resultater. Søknadene vil bli vurdert av en priskomité bestående av tre faglig tilsatte ved universitet/høyskole og en representant for NSO.

Hver institusjon kan sende inntil 3 søknader, og institusjonsledelsen er bedt om å samordne fagmiljøenes forslag. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema for prisen, som institusjonene er bedt om å benytte. Frist for å oversende søknader til NOKUT er 1. juni.

For å kunne samordne forslag fra UiS, bes søknader sendt tjenestevei til Utdanningsavdelingen innen onsdag 22. mai.

Forslag kan sendes pr. e-post til inger.thorshaug@uis.no, eller sendes i e-phorte (2007/5289).

Utdanningskvalitetsprisen deles vanligvis ut i april, under NOKUT - konferansen for høyere utdanning. På grunn av NOKUTs tiårsfeiring i 2013 vil alle NOKUT-konferansene i år samles i én stor jubileumskonferanse som arrangeres 7. og 8. november 2013 i Oslo. Utdanningskvalitetsprisen vil bli delt ut på denne konferansen.

For mer informasjon om utdanningskvalitetsprisen: statutter, søknadsskjema, tidligere års vinnere etc., se http://www.nokut.no/no/Norsk-utdanning/Utdanningskvalitetsprisen/
 


Sist oppdatert av Inger Thorshaug (04.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no