Tveterås skal lede offentlig utvalg


Professor Ragnar Tveterås skal lede et nyoppnevnt utvalg for gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkår.

Tveterås er daglig leder ved Senter for innovasjonsforskning og professor ved Handelshøgskolen på UiS. Han har forsket på sjømatmarkeder og oppdrettsindustrien i en årrekke.

I Statsråd den 22. mars 2013 ble han oppnevnt som leder av et offentlig utvalg for gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkår.

Øvrige medlemmer i utvalget er:

  • forskningssjef Marit Aursand (Trondheim)
  • daglig leder Jonny Berfjord (Dønna)
  • dekan/professor Edel Elvevoll (Tromsø)
  • avdelingsleder Grethe Fossli (Oslo)
  • Adm. direktør Arne Karlsen (Tromsø)
  • Adm. direktør Trygve Myrvang (Tromsø)
  • Adm. direktør Arne Møgster (Austevoll)
  • Bedriftsutvikler Aino Olaisen (Lovund).

Teknologisatsing, skjerpet kvalitetskontroll og en gjennomgang av rammebetingelsene skal bidra til å styrke konkurranseevnen til sjømatindustrien. Arbeidet skal munne ut i en NOU som ferdigstilles innen utgangen av 2014.

- Norge er et høykostland og det stiller særlige krav til markedsorientering, teknologiutvikling og utnyttelse av naturgitte fortrinn, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Les mer i Fiskeri- og kystdepartementes egen pressemelding av saken.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (03.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no