Oppgradering av nettelektronikk/network upgrade KE C-bygg Fre 22. mars kl 18:00 - Søn 24. mars kl 15:00


UiS vil oppgradere sentral nettelektronikk fre 22. mars kl 18:00 - søn 24. mars kl 15:00. Dette vil føre til at Universitetets nettverk i Kjølv Egeland hus C- bygget vil være utilgjengelige i perioden. Kontakt Servicedesk it-hjelp@uis.no dersom du har spørsmål eller innsigelser. UiS will upgrade major network components on fri 22.3 18:00 - sun 24.3 15:00. Network services in Kjølv Egeland building C will be unavailable during this period. If any questions, contact IT servicedesk at it-hjelp@uis.no


Sist oppdatert av Wenche Øvrebø (18.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol