Shellprisen 2013


Nå er det klart for utlysning av Shellprisen 2013. Søknadsfristen er 1.mai.

A/S Norske Shell stiller også i år midler til disposisjon for utdeling av en Shellpris og ett eller to stipendier til unge musikkutøvere/studenter innen klassisk musikk og med tilknytning til Rogaland. (Søkere må være født og oppvokst i Rogaland eller ha virket i Rogalands musikkliv i minst to år.) Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger forestår utdelingen. Shellprisen har vært utdelt siden 1983 og har etablert seg på toppnivå i nasjonal sammenheng og vies stor oppmerksomhet både i media og fra musikklivets egne rekker.

Shellprisen som er på kr. 150.000 deles ut til en ung musikkutøver – eller en utøvergruppe, som ønsker å fortsette sine studier i utlandet. Prisen kan søkes av instrumentalister under 28 år (født i 1985 eller senere), eller sangere, komponister og dirigenter under 30 år (født i 1983 eller senere). Prisen kan også søkes av vokal-/instrumentalensembler på inntil åtte personer (alle under 30 år), eller kvalifiserte personer kan nomineres til prisen.

Ett til to reisestipender utdeles til yngre musikkelever/studenter. Reisestipendet kan søkes av instrumentalister under 23 år (født 1990 eller senere) eller sangere, komponister og dirigenter under 25 år (født 1988 eller senere). Juryen kan også velge å tildele et oppfølgingsstipend.
Samlet stipendramme er på kr. 100.000.-

I søknaden må det redegjøres for hva prisen/stipendet skal brukes til. Søkerne må sende CV med oversikt over utdanning og praksis, samt presseomtaler mv., og et lydopptak på ca 10–15 min. som eksempel på egne prestasjoner som utøver. Innspillingen må være av ny dato og av god kvalitet (i CD-formatet). Søkere til Shellprisen må legge ved forslag til repertoar på egen demo-CD (inntil 60 min.) i søknaden.

Juryens kjennelse vil foreligge i løpet av mai. Vinner av Shellprisen inviteres til å gjøre opptakene til en demo-CD ved Institutt for musikk og dans i perioden juni–august. Stipend- og prisvinnere bes også sende inn en rapport etter ett år.

Prisvinnerkonsert med pris- og stipendvinnere blir holdt i Sandnes kulturhus søndag 10.november 2013.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Universitetet i Stavanger, ved Per Dahl på tlf. 51 83 40 64, mobil 909 51 436.

Søknadsfrist er 1. mai 2013.

Søknaden merkes med “Shellprisen” og sendes til:

Institutt for musikk og dans,
Universitetet i Stavanger,
4036 Stavanger.
 


Sist oppdatert av Jannicke Fjermestad (14.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol