Inger Marie Egenberg ny leder for konserveringsavdelingen ved AM


Inger Marie Egenberg (56) tiltrådte stilling som avdelingsleder for konserveringsavdelingen ved Arkeologisk museum 1. mars.

Inger Marie Egenberg er utdannet konservator og har en doktorgrad i konservering fra Universitetet i Gøteborg. Tema for doktorgradsavhandlingen var vedlikeholdsproblematikk for tjærebredde stavkirker og materialteknikk i den sammenheng.

Egenberg kommer fra stilling som førstekonservator ved Norsk Maritimt Museum. 


Sist oppdatert av Eva Nord (18.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol