Fra Forskningssekretariatet til Forsknings- og innovasjonsavdelingen


Forskningssekretariatet endrer fra 1. mars navn til Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

Siden Forskningssekretariatet ble opprettet for en del år tilbake har både ansvarsområdet, oppgaveporteføljen og kompetansen utviklet seg mye. Dermed utgjør enheten nå i praksis en stabsavdeling på lik linje med øvrige stabsavdelingene ved UiS.

En sentral oppgave er stadig å bistå ansatte ved fakultetene med skriving av søknader om forskningsmidler til EU- og NFR-prosjekter. I tillegg betjener enheten i dag det sentrale forskningsutvalget, håndterer saker for ledelsen, forbereder saker til styret, ivaretar UiS sine interesser i forhold til eksterne parter som NFR og EU, samt koordinerer samarbeidet med Prekubator. Videre har enheten ansvar for forvaltningsmessige oppgaver på felt som forskningsetikk, personvernombud etc.

Det nye navnet signaliserer også viktigheten av forskning og innovasjon ved UiS, og bidrar til å synliggjøre disse områdene bedre eksternt, vis a vis samarbeidspartnere og myndigheter.
 


Sist oppdatert av Tore Bjørn Hatleskog (12.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol