Foredrag om Martin Luther og protestantane


Den 13. mars får Arkeologisk museum besøk av to professorer. Torstein Jørgensen fra Misjonshøgskolen skal holde et foredrag om Martin Luthers rolle som en historisk katalysator. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Universitetet i Stavanger vil ta for seg temaet: Protestantane i Nord-Europa: lesinga, oppsedinga og det åndelege.

Foredrag i Forum for historie, kultur og samfunn:
onsdag 13. mars, kl.19.00-20.30, Arkeologisk museum, kafeen

           

Tema Martin Luther og protestantane

Det blir to foredrag denne kvelden:

Professor Torstein Jørgensen, Misjonshøgskolen:
Hvem var denne Martin Luther? Noen synspunkter på hans rolle som historisk katalysator.
I foredraget vil Jørgensen gå nærmere inn på hva som var Luthers egne viktigste anliggender og vise hvorledes disse traff et sett av svært brennbare strømninger i tiden. På denne måten fremstod han som en historisk figurant som påkalte en enorm oppmerksomhet og interesse i samtiden, og som kom til å sette varige spor etter seg for ettertiden. For utviklingen av europeisk historie fremstår derfor Luther som én av ‘de få store’.
 

Professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Universitetet i Stavanger:
Protestantane i Nord-Europa: lesinga, oppsedinga og det åndelege.
For Luther var skulen like viktig som kyrkja og heimen. Luther meinte at dei truande måtte lese. Bibelen sjølv og for å gjere det måtte dei lære å lese. Samtidig fekk skulane i oppgåve å oppdra barna til å bli nyttige borgarar i den protestantiske staten, der det verdslege stod over kyrkja. I foredraget vil Kvalsvik Nicolaysen vil utdjupe viktige sider ved den protestantiske kulturen.
 

Velkommen!


Sist oppdatert av Anne-Karin Sivle Pettersen (11.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no