- Medarbeiderundersøkelsen er en mulighet


Medarbeiderundersøkelsen gir en god mulighet for den enkelte til å se nærmere på sitt eget arbeidsmiljø, mener organisasjonspsykolog Marte Bøe. Fredag 8. mars er siste frist for å svare på undersøkelsen.

Rapporten, og tolkningen av den, kan vise områder hvor vi kan bli bedre, samtidig som den kan synliggjøre områder hvor vi er gode, påpeker Bøe som håper de som ennå ikke har rukket å svare på undersøkelsen nå benytter anledningen.

Gruppearbeid
Det er medarbeiderne som sammen med sin leder «eier» resultatene av medarbeiderundersøkelsen, presiserer organisasjonspsykologen. Mange enheter vil gjennomføre gruppearbeid om medarbeiderundersøkelsen og hvilke tiltak som eventuelt skal settes i verk vil blant annet være avhengig av det som kommer fram i gruppearbeidet.

- I de enheter hvor resultatene viser at det er mange utfordringer, vil det være mulig å få ekstern hjelp, opplyser Marte Bøe

Avbrekk
Bøe registrerer at de fleste lederne allerede har innkalt medarbeiderne til et tilbakemeldingsmøte hvor resultatene av undersøkelsen skal presenteres av lederen. Flere planlegger å benytte seg av eksterne lokaler til dette arbeidet.

- Jeg tror det ligger mye positivt i å komme seg vekk fra hverdagen og få muligheten til i felleskap med andre å reflektere over egen arbeidshverdag. Det å reflektere over arbeidshverdagen kan være uvant, men som med så mye annet, kommer det seg med erfaring, smiler Bøe.

Tas fram igjen
Tanken er at resultatet av arbeidet med medarbeiderundersøkelsen skal tas fram ved jevne mellomrom for å se hvor man er hvor langt man er kommet i målsetningen man satte seg.

- På denne måten ivaretar vi oss selv og hverandre på jobb, sier Marte Bøe.

Fra midten av april vil resultatene bli presentert på institutter og enheter.

Her finner du nåværende svarprosent i medarbeiderundersøkelsen for de større enhetene ved UiS. Oversikten blir oppdatert daglig.


Sist oppdatert av Elin Nyberg (07.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
8. mars er siste frist for å svare på medarbeiderundersøkelsen. (Illustrasjonsfoto)
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no