Styremøte torsdag 7. mars 2013


Torsdag 7. mars vert det nytt styremøte ved Universitetet i Stavanger.

På møtet skal styret diskutera universitetet si studieportefølje, rapport for 2012 og planar for 2013, eksamensforskrift og mange andre saker.

Møtet går føre seg i styrerommet i på UiS (Arne Rettedals hus) og startar klokka 10.

Sjå saksliste og dokument her


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (26.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol