Styremøte ved Universitetet i Stavanger 14. februar 2013


Det holdes møte i styret for UiS torsdag 14. februar 2013 kl. 1345. Møtet holdes i Stavanger konserthus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Saksliste
US 1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 2/13 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 28.11.2012

US 3/13 Avlagt årsregnskap 2012

US 4/13 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det humanistiske fakultet (unntatt offentlighet §25)

US 5/13 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Norsk hotellhøgskole (unntatt offentlighet §25)

US 6/13 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for førskolelærerutdanning

US 7/13 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (unntatt offentlighet §25) - ettersendt

              


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (15.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no