Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 28. oktober 2010


Det holdes møte i styret for UiS torsdag 28. oktober kl 09.00 i Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Innkalling til styremøte 28. oktober 2010

Informasjonsutveksling:

  • StOr
  • SiS
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Ledelsen


Presentasjon:

  • Senter for innovasjonsforskning ved Ragnar Tveterås
  • Ipark ved Terje Handeland


Saksliste:
US 104/10: Godkjenning av innkalling og saksliste (V)

US 105/10: Godkjenning av møtebok 30. september 2010 (V)

US 106/10: Orientering om forslag til statsbudsjett 2011 og prognose fram til 2014 (V)

US 107/10: Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7

US 108/10: Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2011/2012 – avklaring av studenttallsrammer (V)

US 109/10: Frister for avlevering av sensur etter eksamen (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Vedlegg 10

US 110/10: Ansettelse i åremålsstilling som museumsdirektør ved Arkeologisk museum (V) unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)

US 111/10: Lønnsvilkår for rektor (V)

US 112/10: Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap,
Det humanistiske fakultet (V) unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)

US 113/10: Halvårsrapport 2010 for HMS (O)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 114/10: Medarbeiderundersøkelse 2011 (O)
Vedlegg

US 115/10: Sentre for fremragende forskning (V)

US 116/10: Fullmaktssaker (O)


US 117/10: Orienteringssaker (O)

Vedlegg

Eventuelt


Sist oppdatert av Silje Stangeland (19.11.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no