Lønnstillegg for IRIS-prosjekter


Ledelsen ved UiS og de ansattes organisasjoner har blitt enige om en avtale om lønnstillegg for UiS-ansatte som arbeider med IRIS-prosjekter i sin arbeidstid ved universitetet.

Avtalen går i korthet ut på at den enkelte ansatte får utbetalt ett tillegg som utgjør 15 - 20% av utfakturert timepris. Størrelsen på tillegget avtales i det enkelte tilfelle.

Her finner du avtalen

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (05.11.2008)

Skriv ut artikkel print symbol