Bruker medarbeiderundersøkelsen til å styrke arbeidet og samholdet


Institutt for matematikk og naturvitenskap (IMN) bruker medarbeiderundersøkelsen til å forbedre det daglige arbeidet og miljøet ved instituttet og skape økt samhold og samarbeid internt i faggruppene og på tvers av dem.

I disse dager gjennomfører UiS sin tredje medarbeiderundersøkelse. Alle ansatte har fått en e-post med lenke til undersøkelsen og bes om å svare på den innen 8. mars.

Her finner du nåværende svarprosent i medarbeiderundersøkelsen for de større enhetene ved UiS. Oversikten blir oppdatert daglig.

 - Formålet med medarbeiderundersøkelsen for IMN er å få kartlagt arbeidsmiljøet ved instituttet og internt i de ulike faggruppene. For å få en så god fremstilling som mulig av de faktiske forhold er det viktig med en bred oppslutning, forklarer Henning S. Olsen, administrativ koordinator ved IMN.

Eierskap til resultatene
- Det at den enkelte bidrar i undersøkelsen er viktig for å skape et eierskap til resultatene som legges frem, legger han til.

Instituttet har også planene klare for hvordan de skal presentere resultatene av undersøkelsen: 

- Vi vil ta med hele instituttet en dag til Sørmarka arena for å presentere og bearbeide resultatene, samt et sosialt innslag med god mat og curling, avslører Henning S. Olsen.

-Økt engasjement
- Dette håper vi kan bidra til å skape et økt engasjement blant de ansatte i bearbeidelsen av resultatene, og vi tror det kan skape økt samhold og samarbeid blant de ansatte ved instituttet, fortsetter han.

Medbestemmelse
På samlingen vil det bli satt opp forbedringspunkter og mål som kan skape et bedre arbeidsmiljø. Samtidig er det viktig å bli klar over det som er bra og som vi ønsker å bevare.

Olsen peker på at det er viktig at de ansatte er med og bestemmer hvilke tiltak som skal iverksettes.

- For at arbeidet som gjøres denne dagen ikke skal gå i glemmeboken er det også viktig å sette opp en handlingsplan for det videre arbeidet hvor det klart fremgår hvilke faktorer vi ønsker å ivareta, hvilke mål vi har og hvilke tiltak som skal iverksettes. Dermed har vi noe å jobbe etter og måle mot ved neste undersøkelse, sier han.


Sist oppdatert av Elin Nyberg (07.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol