Konferanse om innovasjon i kommunene


Mandag 15. april inviterer Sola kommune og KS Rogaland til konferanse om innovasjon og nytenkning i kommunal sektor.

Konferansen har tittelen "Ny virkelighet - ny velferd. På vei mot framtidas Rogaland?". På konferansen skal gode løsninger for morgendagens velferdsutfordringer drøftes.

Blant foredragsholderne er representanter fra både departement, akademia, KS, kommuner og private aktører.

Målgruppene for konferansen er rådmenn og ordførere, kommunestyre- og formannskapsrepresentanter og kommunalsjefer fra alle sektorer. Også ansatte ved UiS ønskes velkommen.

Et mål for konferansen er blant annet å drøfte mulige regionale samarbeidsprosjekter mellom politikere, kommuneadministrasjon og forskere.

Konferansen finner sted i Sola kulturhus, mandag 15. april 2013 fra klokken 10.00 til 16.00. Bindende påmelding innen 15. mars 2013.

Les mer om konferansen og meld deg på!


Sist oppdatert av Silje Stangeland (27.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol