Åpningsseminar for samarbeidsprosjektet Link


Universitetet i Stavanger (UiS) og Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) starter samarbeidsprosjektet Link. Det inviteres til åpningsseminar onsdag den 27. februar kl 12.00 til 15.45 i auditorium V-101 i Arne Rettedals hus.

Universitetet i Stavanger (UiS) og Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) har begge bred kompetanse og lang erfaring med utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, internasjonalt samarbeid og migrasjon.

En rekke forsknings- og utviklingsprosjekter har vært gjennomført begge steder og mange av disse i samarbeid. Dette kompetanse- og samarbeidsfellesskap formaliseres nå gjennom etableringen av Link.

UiS og SIK ønsker å videreutvikle samarbeidet med offentlig og privat sektor med sikte på bedre forståelse av samfunn og kultur, praktisk utvikling av bedrifter og offentlige tjenester samt å knytte forbindelse til frivillige og ideelle organisasjoner.

Det inviteres til åpningsseminar for Link onsdag den 27. februar kl 12.00 til 15.45 i auditorium V-101 i Arne Rettedals hus.

Førsteamanuensis Hacan Sicakkan fra Universitetet i Bergen vil holde åpningsforedraget og det blir hilsninger fra eksterne gjester.
Seminaret starter med en enkel lunsj, og vi ønsker at de som vil delta melder fra om dette til Øystein Lund Johannessen eller Tore Klepsvik innen fredag 25. februar.

Les mer om seminarprogrammet og Link her.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (19.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no