Ann-Mari Knivsberg er død


Lesesenteret har mottatt det triste budskapet om at vår kollega Ann-Mari Knivsberg er død. Hun ble 65 år gammel.

Med Ann-Mari Knivsberg har Lesesenteret og UiS mistet en hjørnestein og en stor kapasitet.

Blant grunnleggerne av Lesesenteret

Knivsberg begynte ved Lesesenteret i 1991, bare 2 år etter at senteret ble opprettet. I begynnelsen var hun vitenskapelig assistent, samtidig som hun arbeidet som lærer ved Madlavoll skole. Hun var siden stipendiat og avla doktoravhandling i 1997. I 1999 fikk hun fast stilling som førsteamanuensis i spesialpedagogikk.

Doktorgradsarbeidet gjorde Ann-Mari Knivsberg på et felt der svært få har kompetanse, - på et emne i grenselandet mellom spesialpedagogikk, psykologi og medisin. Hun studerte peptid-mønstre i urin, hvordan dette kan forklare atferdsavvik hos barn, og tjene som grunnlag for diett-intervensjon. Hun fant bla. at signifikante positive endringer ble registrert i forhold til både atferd, kognisjon og språk ved bruk av gluten- og kaseinfri diett.

Dyktig og produktiv forsker

Ann-Mari Knivsberg har vært en av de mestpubliserende forskerne ved Lesesenteret, og var involvert i en rekke store samarbeidsprosjekt, både nasjonalt og internasjonalt. Hun fikk det første post-dok-stipendet ved Lesesenteret i 2002, og har vært professor siden 2004.

Knivsberg var svært sentral i det spesialpedagogiske arbeidet ved senteret, bl.a. gjennom forskning, diagnostiseringsarbeid, prøveutvikling, veiledning, undervisning og kursvirksomhet. Hun var leder for Stavangerprosjektet, som de siste årene var hennes hjertebarn.

Som fagperson var Ann-Mari Knivsberg ekstremt profesjonell. Ingenting var overlatt til tilfeldighetene, og hun var alltid svært godt forberedt.

Omsorgsfullt medmenneske

Ann-Mari Knivsberg viste stor omsorg for de som sto henne nærmest. Smilet kjennetegnet henne, og hun avsluttet ofte også e-postene sine med ”Smil fra Ann-Mari”. De som kjente henne best så likevel at smilet ble slitent det siste året, da hun hadde mye vondt.

Den omsorgen hun viste, også mens hun var syk, gjennom meldinger og telefoner til kolleger sa oss at hun hadde stor kjærlighet til faget og jobben. Hun fulgte med i det meste av det som skjedde ved senteret fra sykesengen.

Ann-Mari Knivsberg sovnet inn søndag 17. februar 2013. Hennes bortgang er smertefull for Lesesenteret og UiS, både menneskelig og faglig.

Det er lagt ut kondolanseprotokoll ved Lesesenteret. Ann-Mari Knivsberg begraves fra Stavanger Krematorium, Eiganes Gravlund fredag 22. februar kl. 14.00.
 


Sist oppdatert av Trond Egil Toft (19.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol