Ny medarbeiderundersøkelse


Fra onsdag 20. februar til fredag 8. mars gjennomfører UiS medarbeiderundersøkelse.

Alle ansatte får e-post med lenke til den elektroniske undersøkelsen som tar rundt 10 minutter.

- Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres regelmessig for kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø og trivsel. Et positivt arbeidsmiljø betyr mye for den enkelte medarbeiders evne og mulighet til å bruke sin kompetanse og sine personlige ressurser på best mulig måte, sier rektor Marit Boyesen som oppfordrer alle ansatte til å delta i undersøkelsen:

- Jo flere som svarer på undersøkelsen, desto bedre grunnlag har vi for å vite at resultatene dekker de ansattes vurdering og opplevelse av sitt arbeidsmiljø. God deltakelse vil gjøre det lettere å definere tiltak som kan bidra til forbedring, understreker hun.

Sikkert og anonymt
Ingen ved UiS vil kunne kople dine svar på undersøkelsen til deg som person. Resultater synliggjøres kun i rapportene dersom det er minst fire personer som har avgitt svar. Enheter der færre enn fire personer har svart, vil ikke få egne rapporter.

Alle data oppbevares på leverandørens dataserver. Statistikk på mobbing og uønskede handlinger i arbeidsmiljøet tas kun ut på institusjonsnivå. Det brytes ikke ned til fakulteter eller enheter.

Bakgrunnsvariabler og enhet kan ikke kobles.

Tredje gang
Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres i 2013 for tredje gang. Det var også medarbeiderundersøkelse i 2009 og i 2011. Dermed har universitetet mulighet til å sammenlikne over tid hvordan arbeidsmiljøet endres og utvikles.

- Det beste med resultatene fra tidligere undersøkelser er den store andel ansatte som svarer at de opplever høy grad av arbeidsglede. Vi har enkelte utfordringer knyttet til sosialt samspill. Det er viktig å gripe fatt i disse forholdene både i medarbeidersamtaler og tiltak som kan skape tilhørighet og trivsel i arbeidsmiljøet slik praksis har vært i etterkant av de tidligere undersøkelsene, påpeker rektor Marit Boyesen.

Utviklingsområder
Resultatene av undersøkelsen foreligger i uke 15. Organisasjonspsykologene Marte Bøe fra UiS og Jan Norman Bjørkmo fra Stamina CENSUS vil legge fram hovedrapporten i et allmøte 9. april 2013.

Den enkelte leder vil presentere resultatene ved sin enhet fra uke 16. I etterkant har leder og medarbeidere mulighet til å bruke rapporten for å avdekke viktige utviklingsområder.

- Leder vil først presentere sin fortolkning av resultatene. Utfordringen ligger deretter hos medarbeiderne som i grupper skal bruke resultatene til å avdekke utviklingsområder og i fellesskap utforme konkrete tiltak. Medarbeiderne har reelle muligheter til å endre sitt arbeidsmiljø når dette arbeidet dokumenteres, sier Marte Bøe.

- Noen medarbeidere vil se rapporter med svært gode resultater på alle områder. I slike tilfeller blir det viktig at lederen sammen med medarbeiderne kartlegger årsaksforhold som fører til suksess. Hva gjør at vi er gode? legger hun til.

Skreddersydd
- Bruk av undersøkelsen gir UiS mulighet til å sikre best mulig helse, motivasjon og yteevne hos de ansatte gjennom konkrete endringer og tiltak, påpeker organisasjonspsykolog Marte Bøe.
 

Som i 2009 og 2011 har UiS valgt å benytte en klassisk normativ undersøkelse fra Stamina CENSUS basert på QPS-Nordic, et generelt spørreskjema for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid.

For å spisse undersøkelsen mot universitetssektoren har en faggruppe ved UiS, bestående av vitenskapelig ansatte med spesialkompetanse innen statistikk og metode, utviklet egenproduserte spørsmål.

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (15.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Arne Rettedals hus
Medarbeiderundersøkelsen ved UiS starter onsdag 20. februar.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no