Myklebust – hus, graver og offerstein ved Hafrsfjords innløp


Kl. 18.30, 19. februar holder arkeolog Barbro Dahl foredraget «Myklebust – hus, graver og offerstein ved Hafrsfjords innløp» på Arkeologisk museum.

Å være bosatt eller gravlagt på Myklebust vil ha endret seg svært mye i løpet av de 3000 årene området var i bruk − fra yngre steinalder til vikingtid. Arkeolog Barbro Dahl vil ta opp spørsmål som: «Hvilke arkeologiske og botaniske spor finner vi fra de ulike periodene?» og «Hvordan kan Myklebust-undersøkelsen betraktes som et innblikk i store samfunnsomveltninger i Rogaland?»

Foredraget er en del av rekken av tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum. Se hvilke foredrag som blir holdt denne våren. Foredragene starter kl. 18.30.

Målgruppen er et allment interessert publikum. Fri entré. Velkommen!
 


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (21.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Barbro Dahl
I sitt foredrag vil Barbro Dahl snakke om arkeologiske og botaniske spor som er funnet på Myklebust.
Bunnen av vikingtidsgrav
Bunnen av vikingtidsgraven på Myklebust, hvor det ble funnet øks, ringnål, sigd, kniv, bevarte rester av avdødes bein og tekstiler.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER