Lansering av nye nettsider utsettes til etter søknadsfrist 1. mars


Lansering av nye eksterne nettsider - www.uis.no - utsettes fra fredag 15. februar til mandag 4. mars.

Arbeidet med nye nettsider trenger noe mer tid for å bli ferdigstilt.
For å unngå at lansering av nye nettsider kommer for tett opp mot søknadsfrist 1. mars (denne fristen gjelder en del norske studier og søknader fra EU-søkere), blir lansering utsatt til etter søknadsfristen fredag 1. mars.

Nye nettsider lanseres derfor mandag 4. mars.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (13.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol