Ny medarbeiderundersøkelse 20. februar 2013


Fra onsdag 20. februar til fredag 8. mars 2013 gjennomføres en ny medarbeiderundersøkelse ved UiS. Dette er gjort to ganger tidligere (2009 og 2011). Ansatte vil få tilsendt en e-post med lenke til undersøkelsen.

Undersøkelsen gjennomføres for å søke kunnskap om faktorer ved UiS som bidrar til trivsel, helse og yteevne og for at UiS skal arbeide i tråd med kravene arbeidsmiljøloven stiller til universitetet som arbeidsgiver. Resultatene skal bidra til å forebygge, avdekke og å løse arbeidsmiljøutfordringer og ikke minst til å videreutvikle de mange arbeidsmiljøene ved UiS som allerede fungerer godt.

Som i 2009 og 2011 har vi også denne gangen valgt å benytte en klassisk normativ undersøkelse fra Stamina Sensus basert på QPS-Nordic (generelt spørreskjema for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid). For å spisse undersøkelsen mot vår sektor har en faggruppe ved UiS, bestående av vitenskapelig ansatte med spesialkompetanse innen statistikk og metode, utviklet egenproduserte spørsmål.

Organisasjonspsykologene Marte Bøe (UiS) og Jan Norman Bjørkmo (Stamina Sensus) vil legge fram hovedrapporten i allmøte 9. april 2013.

Den enkelte leder presenterer resultatene for ansatte ved sin enhet fra uke 16. I etterkant forventes det at leder og ansatte bruker rapportene for å avdekke viktige utviklingsområder.

Gode og konkrete tiltak i etterkant av undersøkelsen forutsetter høy svarprosent. Det er derfor viktig at hver enkelt setter av tid til å svare på undersøkelsen.

Les mer: http://ansatt.uis.no/aktuelt/medarbeiderundersoekelse_ved_uis/
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (12.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol