Profesjonsdag – hva er det?


I grunnskolelærerutdanningene ved UiS jobbes det med å knytte undervisningen i fag og praksisopplæringen tettere sammen.

Et av tiltakene i dette arbeidet er innføring av profesjonsdager. Da møtes studenter, faglærere og praksislærere med fokus på et felles tema. Onsdag 6. februar var temaet «Vurdering for læring» for 2. års studenter, sammen med faglærere og praksislærere. Professor Kari Smith fra UiB holdt en engasjerende felles forelesning før lunsj. Deretter ble studenter, praksislærere og faglærere delt opp i grupper etter fag hvor en praksislærer gav konkrete eksempler på hvordan man jobbet med vurdering for læring. Slutten av dagen var satt av til konkret planlegging før ny praksisperiode.  Hensikten med profesjonsdagene er å skape felles forståelse av grunnleggende perspektiver i utdanningen. Målet er at både faglærere, praksislærere og studenter får noen verktøy som fremmer god kobling mellom undervisningen på campus og praksisopplæringen på praksisskolene.

 


Sist oppdatert av Anne-Karin Sivle Pettersen (08.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol