Forskningsseminar på Arkeologisk museum


Arkeologisk museum inviterer til forskningsseminar tirsdag 12. februar, 2013, kl. 12.15 på seminarrom 1-4. Dr. Sabine Karg, København, vil holde foredraget «Vikingtid og middelalderens hageplanter - arkeobotaniske resultater og moderne anvendelser».

 Dr. Sabine Karg vil gi en oversikt og en presentasjon av nyttige planter som er registrert ved arkeologiske utgravinger i Syd-Skandinavia, datert til yngre jernalder og fra utgravinger i syv nordiske land, datert til middelalder og tidlig moderne tid.  Fokuset vil bli konsentrert om plantenes mangfoldighet og utbredelse.  I tillegg vil Karg diskutere relevansen av arkeobotanisk forskning i vårt moderne samfunn.  Deretter spørsmål og diskusjon.

Karg er både magister i arkeologi og dr.rer.nat. i botanikk fra Universitetet i Tübringen, Tyskland og ble funnet professorkompetent ved Universitetet i København i 2009, der hun for øyeblikket underviser i «Science-based Archaeology».  Karg omtaler seg selv som  “ a real European” da hun har arbeidet og bodd i fire land så langt.  Hun har også en imponerende publikasjonsliste å skilte med, med mer enn 120 publikasjoner.

Innlegget vil bli holdt på dansk.  Alle er velkomne!  Samme kveld vil Karg holde et populærforedrag i museets tirsdagsforedrags-rekke.
 


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (08.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol