Flott kompetanseheving 2017


Det er med stor glede HR-direktør Halfdan Hagen har registrert at ni av universitetets førsteamanuenser er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i 2017, og at en førstelektor er tildelt opprykk til dosent.

Dette viser at universitetets vitenskapelig ansatte legger ned et betydelig arbeid i kompetanseheving. Kompetanseutvikling er viktig for universitetets renome og videre utvikling.

For kvalifikasjonsopprykk til professor kreves:

 • vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder eller
 • omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå og
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Universitetet har i retningslinjer for sakkyndig vurdering av søkere til professorstiling utdypet kravet til vitenskapelig nivå.

For kvalifikasjonsopprykk til dosent kreves:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet
 • dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet
 • i tillegg høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:
  • ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekter
  • tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
  • omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv eller kulturliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
  • yrkeserfaring av særskilt karater og relevans fra nærings- og samfunnsliv eller kulturliv
  • oppbygging av vitenskapelige samlinger
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

På bakgrunn av enstemmige kompetanseerklæringer har styrets ansettelsesutvalg i 2017 tildelt følgende kvalifikasjonsopprykk til professor/dosent innenfor sine fagområder.

Fartein Valen Senstad

Institutt for kultur- og språkvitenskap

professor i kristendomskunnskap fra 1.6.2016

Nestor Cardozo

Institutt for energiressurser

professor i strukturgeologi fra 1.9.2016

Arild A Farsund

Institutt for medie og samfunnsfag

professor i statsvitenskap fra 14.9.2016

Tore Selland Kleppe

Institutt for matematikk og fysikk

professor i statistikk fra 19.12.2016

Ingrid Tjoflåt

Avdeling for kvalitet og helseteknologi

dosent i sykepleie fra 1.12.2016

Yoko Onozaka

Handelshøgskolen ved UiS

professor i markedsanalyse fra 1.9.2016

Oliver Traxel

Institutt for kultur- og språkvitenskap

professor i engelsk språk fra 1.4.2017

Ellen Ramvi

Avdeling for omsorg og etikk

professor i sykepleiefag fra 8.5.2017

Marie Smith-Solbakken

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

professor i historie fra 1.3.2017

Pavel A Gumenyuk

Institutt for matematikk og fysikk

Professor i matematikk fra 31.7.2017

 

HR-direktøren takker for den innsatsen den enkelte har lagt ned i kvalifiserngsarbeidet og gratulerer med opprykket!


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (12.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol