Flott kompetanseheving 2017


Det er med stor glede HR-direktør Halfdan Hagen har registrert at ni av universitetets førsteamanuenser er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i 2017, og at en førstelektor er tildelt opprykk til dosent.

Dette viser at universitetets vitenskapelig ansatte legger ned et betydelig arbeid i kompetanseheving. Kompetanseutvikling er viktig for universitetets renome og videre utvikling.

For kvalifikasjonsopprykk til professor kreves:

 • vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder eller
 • omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå og
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Universitetet har i retningslinjer for sakkyndig vurdering av søkere til professorstiling utdypet kravet til vitenskapelig nivå.

For kvalifikasjonsopprykk til dosent kreves:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet
 • dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet
 • i tillegg høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:
  • ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekter
  • tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
  • omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv eller kulturliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
  • yrkeserfaring av særskilt karater og relevans fra nærings- og samfunnsliv eller kulturliv
  • oppbygging av vitenskapelige samlinger
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

På bakgrunn av enstemmige kompetanseerklæringer har styrets ansettelsesutvalg i 2017 tildelt følgende kvalifikasjonsopprykk til professor/dosent innenfor sine fagområder.

Fartein Valen Senstad

Institutt for kultur- og språkvitenskap

professor i kristendomskunnskap fra 1.6.2016

Nestor Cardozo

Institutt for energiressurser

professor i strukturgeologi fra 1.9.2016

Arild A Farsund

Institutt for medie og samfunnsfag

professor i statsvitenskap fra 14.9.2016

Tore Selland Kleppe

Institutt for matematikk og fysikk

professor i statistikk fra 19.12.2016

Ingrid Tjoflåt

Avdeling for kvalitet og helseteknologi

dosent i sykepleie fra 1.12.2016

Yoko Onozaka

Handelshøgskolen ved UiS

professor i markedsanalyse fra 1.9.2016

Oliver Traxel

Institutt for kultur- og språkvitenskap

professor i engelsk språk fra 1.4.2017

Ellen Ramvi

Avdeling for omsorg og etikk

professor i sykepleiefag fra 8.5.2017

Marie Smith-Solbakken

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

professor i historie fra 1.3.2017

Pavel A Gumenyuk

Institutt for matematikk og fysikk

Professor i matematikk fra 31.7.2017

 

HR-direktøren takker for den innsatsen den enkelte har lagt ned i kvalifiserngsarbeidet og gratulerer med opprykket!


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (12.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no