Delta på Internasjonaliseringskonferansen 2013!


Internasjonaliseringskonferansen 2013 blir arrangert i Bergen 6.og 7. mars 2013. H.K.H. Kronprins Haakon åpner konferansen. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er blant foredragsholderne.

Overordnet tema for årets konferanse:
«Internasjonalisering som kvalitetsstempel i høyere utdanning»

Målet er å skape en arena der alle som arbeider med internasjonalisering i universitets- og høyskolesektoren kan møtes for å belyse og diskutere hvordan internasjonalisering bidrar til økt kvalitet i norsk utdanning.

Konferansen går over to dager. Overordnet politikk og strategiske perspektiver blir belyst den første dagen. Tematiske diskusjoner står sentralt den andre dagen, med fire parallellsesjoner.

  • Spor 1 handler om strategiarbeid når det gjelder internasjonalisering.
  • Spor 2 handler om kvalitet i institusjonssamarbeid og mobilitet.
  • Spor 3 handler om trender, regioner og virkemidler, fra EUs nye utdanningsprogram «Erasmus for All», til utdanningssamarbeid med India, Kina og Brasil.
  • Spor 4 handler om opptaks- og godkjenningsarbeid av internasjonale søkere.

Alle som arbeider i høyere utdanning er i målgruppen for denne konferansen.

Påmeldingsfristen er 1. februar! Meld deg på i dag!


Sist oppdatert av Trym Holbek (30.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol