Utlysning: Midler til utdanningssamarbeid med Tsjekkia


Bilaterale fond er en nyvinning under EØS-midlene, som skal bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og mottakarlandene. Tsjekkia er første land med en åpen utlysning.

Bilaterale fond er en mer fleksibel form for støtte til samarbeid over landegrensene, og krever ikke at deltakerne er involvert i andre prosjekt og programmer under EØS-midlene.

Fondet kan støtte aktiviteter som konferanser, seminarer, studieturer, ekspertbesøk, utveksling m.m., som har som formål å styrke samarbeidet mellom Norge og Tsjekkia.

Totalt er fondet på 150 000 euro. Maks støtte pr søknad er inntil 15 000 euro. Støtteandel er 100%, så det er ikke nødvendig å beregne egenandel i disse aktivitetene.

Fondet vil støtte prosjekt som er innen prioriterte sektorer for EØS-midlene (se lenke nedenfor for oversikt). Både norske og tsjekkiske aktører kan søke om støtte. Støtteverdige utgifter oppgis i utlysningsteksten. Søknader vi bli behandlet fortløpende, og må være innsendt minst 30 dager før planlagt aktivitet.

Den norske ambassaden i Praha kan svare på spørsmål om fondet og behandling av søknader.Ta også gjerne kontakt med fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor for informasjon om EØS-midlene.


Sist oppdatert av Trym Holbek (28.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
EØS-midlene logo
EØS-midlene setter i 2013 i gang en rekke programmer for samarbeid om utdanning og forskning.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no