Nytt europeisk program for velferdsforskning


Nå lanseres det nye felleseuropeiske forskningsprogrammet «Welfare State Futures» - om velferdsstatens fremtid. 16. april 2013 er frist for å levere inn prosjektskisser.

NORFACE lyser nå ut ca. 116 mill. kroner til samfunnsvitenskapelige forskningsprosjekter knyttet til velferdsstatenes fremtid. Norges forskningsråd forvalter det norske medlemskapet i NORFACE.

Hver søker skal være et prosjektteam med forskere fra universiteter eller forskningsinstitusjoner i minst tre forskjellige NORFACE-land. Prosjektenets samlede størrelse skal ikke overskride € 1 500 000. Det oppfordres om å inkludere yngre forskere i prosjektene.

Søknadsprosessen er to-trinns. Frist for skisser (outline proposals) er 16. april 2013.

Følgende land deltar i NORFACE programmet om velferdsstatenes fremtid: Østerrike, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovenia, Sverige og Storbritannia.

Kontaktperson for NORFACE og forskningsprogrammet «Welfare State Futures» i Forskningsrådet er seniorrådgiver Gunnlaug Daugstad.
 

Se NFR for mer info

Se www.norface.net for utlysningstekst, programplan og retningslinjer for søkere.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (21.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol