Søknadsfrist 31. januar for Erasmus forberedende besøk


Erasmusprogrammets pott for "Forberedende besøk" har søknadsfrist 31. januar for alle besøk som skal gjennomføres i 2012-2013.

Erasmusprogrammet tilbyr gjennom tiltaket Forberedende besøk en mulighet for faglig ansatte til å reise på et besøk til en mulig/fremtidig partnerinstitusjon med tanke på å utvikle enten en utvekslingsavtale eller en prosjektsøknad.

Stipendet som gis dekker reiseutgiftene (økonomibillett) til og fra møtestedet. I tillegg gis det støtte til kost og losji etter faste satser for maksimum fem dager.

Søknadsfrist for reiser som skal gjennomføres resten av studieåret 2012-2013 er 31. januar 2013. Søknad sendes direkte til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Ta gjerne kontakt med Internasjonalt kontor for mer informasjon.


Sist oppdatert av Trym Holbek (17.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol