Utlysning: EØS-midler til forberedende besøk i Polen


EØS-midlenes stipendprogram i Polen lyser nå ut midler til forberedende besøk for utdanningssamarbeid med polske institusjoner. Løpende søknadsfrist frem til 11. mars 2013.

Foundation for the Development of the Education System (FRSE) er programoperatør for Scholarship and Training Fund (STF).

Støttede aktiviteter i STF:

  • Etablering av nye institusjonelle utdanningssamarbeid
  • Utvikling av eksisterende institusjonskontakt
  • Forberedelse og planlegging av fellesprosjekter
  • Forberedelse av søknad til ett eller flere tiltak dekket av Stipendprogrammet

Hvem kan søke?
Skoler, høyere utdanningsinstitusjoner, andre utdanningsinstitusjoner, private bedrifter i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, forskningssentre og private og offentlige organisasjoner.

Prosjektvarighet
1 til 5 arbeidsdager.Besøk kan startes opp etter 7. mars og må gjennomføres innen 30. juni 2013.

Totalt budsjett for Forberedende besøk i Polen er 200 000 Euro. Søknadsfrist er løpende frem til 11. mars 2013, og besøksmidler tildeles også fortløpende frem til potten er tom. Tildelingen fra STF vil være på 100% av støtteverdige kostnader. Det er altså ikke behov for egenandel til besøket.

Søknad
Full utlysningstekst finnes her (pdf).

Søknad skal sendes både i elektronisk form og i papirform, og skal legges inn i FRSE sitt søknadsverktøy på online.frse.org.pl. For detaljer om søknadsprosessen, klikk på denne lenken og hent retningslinjer.

Ytterligere informasjon om støtteverdige kostnader, utvelgelseskriterier, utbetalingsrutiner og rapportering kan fås fra

Foundation for the Development of the Education System (FRSE)
Tel. +48/224631000
Fax +48/224631028

Spørsmål kan også rettes til Trym N. Holbek i Internasjonalt kontor.


Sist oppdatert av Trym Holbek (14.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
EØS-midlene logo
EØS-midlene for utdanning

I Polen er det Scholarship and Training Fund (STF) som yter midler til utdanningssamarbeid. Det overordnede målene for EØS-midlene er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i de europeiske mottakerlandene og styrke bilateralt samarbeid.

www.eeagrants.org