Norad arrangerer informasjonsmøte om NORHED i Stavanger


Norad kommer til Stavanger Rica Forum Hotell 22. januar for å informere om NORHED: Program for kapasitetsbygging for forskning og høyere utdanning i lav- til middelinntektsland.

Norad ønsker å invitere Universitetet i Stavanger og andre relevante akademiske miljøer i regionen til et møte om Norads nye kapasitetsbyggingsprogram for forskning og høyere utdanning, NORHED.

NORHED har gjennomført en utlysning og tildeling av såkornsmidler i 2012, og har nå ute en hovedutlysning med søknadsfrist 15. mars 2013. Programmet har et årlig budsjett på 150 millioner kroner. Rammen for enkeltprosjekter anslås til 7-18 millioner i en periode opptil fem år.

Norad kommer til Stavanger den 22. januar for å informere om utlysningen og viktige prioriteringer.

Påmelding her

Spørsmål om programmet og informasjonsmøtet kan rettes til Internasjonalt kontor v/Bente Dale.

NORHEDs informasjonssider hos Norad
 


Sist oppdatert av Trym Holbek (11.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Norad logo
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no