Norad arrangerer informasjonsmøte om NORHED i Stavanger


Norad kommer til Stavanger Rica Forum Hotell 22. januar for å informere om NORHED: Program for kapasitetsbygging for forskning og høyere utdanning i lav- til middelinntektsland.

Norad ønsker å invitere Universitetet i Stavanger og andre relevante akademiske miljøer i regionen til et møte om Norads nye kapasitetsbyggingsprogram for forskning og høyere utdanning, NORHED.

NORHED har gjennomført en utlysning og tildeling av såkornsmidler i 2012, og har nå ute en hovedutlysning med søknadsfrist 15. mars 2013. Programmet har et årlig budsjett på 150 millioner kroner. Rammen for enkeltprosjekter anslås til 7-18 millioner i en periode opptil fem år.

Norad kommer til Stavanger den 22. januar for å informere om utlysningen og viktige prioriteringer.

Påmelding her

Spørsmål om programmet og informasjonsmøtet kan rettes til Internasjonalt kontor v/Bente Dale.

NORHEDs informasjonssider hos Norad
 


Sist oppdatert av Trym Holbek (11.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol