Medlem i programstyre for BALANSE


Marit Boyesen er oppnevnt som medlem i Forskningsrådets programstyre for BALANSE – kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse.

Hovedsiktemålet med programmet er å fremme kjønnsbalanse på seniornivå i norsk forskning og styrke den strukturelle og kulturelle fornyelsen i forskningssystemet som gjør dette mulig.


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (10.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol