Vil du lære å danse?


Institutt for musikk og dans ved UiS tilbyr danseundervisning for barn, ungdom og voksne. Undervisningstilbudet høsten 2014 til våren 2015 omfatter danselek, jazzlek, barneballett, jazzdans, moderne dans og klassisk ballett. Vi tilbyr også eget gutteparti i hiphop/street fra 8 - 10 år.

Vil du lære å danse?
Meld deg på øvingsskolen – danseundervisning ved Institutt for musikk og dans, Bjergsted

Institutt for musikk og dans ved UiS tilbyr danseundervisning for barn, ungdom og voksne. Øvingsskolen drives av tredjeårsstudentene ved studieprogrammet Bachelor i dans med PPU.

I løpet av skoleåret har to studenter, i samarbeid med veileder, ansvar for undervisningen av hvert parti.
Undervisningen foregår ved Institutt for musikk og dans i Bjergsted.

Kursstart er i uke 38 i september. Undervisningen går over to semestre (høst 2014 / vår 2015) og avsluttes med elevforestilling 24. april. Kursene fylles opp fortløpende fram til kursstart. Tidligere elever bes levere søknad innen 1. august 2014 for å være sikret plass.

Meld deg på i dag eller ta kontakt for å få vite mer.

Her finner du søknadsskjema (word - 11 kb)

Her finner du timeplanen for HØST 2014 - VÅR 2015:


Litt informasjon om partiene:

Parti G (hip hop/street 8-10 år) er kun for gutter, ellers passer alle partiene like godt for gutter som for jenter.

Parti C, F, og L passer for de som har danset en del tidligere (minimum ett år) og har tilegnet seg det grunnleggende.

Nybegynnerpartiene krever ingen forkunnskaper.

Elever på parti A (barnedans 4-5 år) må være fylt 4 år når de starter på kurset.


Priser

Parti A                      (45 min. pr uke) 1200 kr

Parti B, D, G H, J     (60 min. pr uke) 1400 kr

Parti C, E, F, I, K, L (75 min. pr uke) 1600 kr

Prisen gjelder for hele skoleåret. Giro for innbetaling av kursavgift vil bli tilsendt etter oppstart.


Rabatter
Ved deltakelse på to eller flere partier gis 200 kr fratrekk på samlet beløp.   

Søsken gis 200 kr fratrekk på samlet beløp.           

Det gis 50% rabatt til studenter ved UiS. Oppgi studie og studentnummer ved påmelding. Studentrabatt kan ikke kombineres med annen rabatt.


Reglement for innmelding ved Øvingsskolen!
• Påmeldingen er bindende for hele skoleåret (høsten 2014 og våren 2015). Det er fri utmelding kun hvis dette skjer i løpet av de tre første undervisningsukene. Etter dette faktureres kursavgift for hele året. Giro vil bli tilsendt.

• Utmelding må skje skriftlig til Øvingsskolens administrasjon: leith.symington@uis.no

• Kontingentfritak/-reduksjon pga sykdom eller flytting vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle og kun ved innsending av skriftlig søknad.

• Elevene forplikter seg til å møte presis til undervisningstimene. Dersom man er forhindret fra å komme til time ønsker vi at det blir gitt beskjed direkte til dansepedagogen. (Kontaktinformasjon til hver lærer vil bli gitt ved oppstart).

Påmelding
For påmelding, send e-post til Øvingsskolens administrasjon v/ Leith Symington: leith.symington@uis.no.   E-posten må inneholde følgende opplysninger:

• Ønsket kurs

• Elevens navn

• Elevens fødselsdato

• Foresatte / regningsmottakers navn (elever under 18 år)

• Postadresse

• E-postadresse

• Telefonnr

• Dersom eleven er student ved UiS må studie og studentnummer oppgis for å få rabatt

• Dersom eleven har søsken ved Øvingsskolen oppgis søskens navn og parti

Spørsmål angående Øvingsskolen rettes til:
Leith Symington
Universitetslektor, dans
Institutt for musikk og dans, UiS
tlf: 51 83 40 45 / mob: 92 85 69 94

 

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (20.06.2014)

Skriv ut artikkel print symbol