Møte for museumspedagoger ved universitetsmuseene på AM


18 museumspedagoger fra samtlige av landets seks universitetsmuseer samles i Stavanger mandag 14. og tirsdag 15. januar.

Et tilsvarende møte på Naturhistorisk museum i fjor var starten på dette nye nettverket som har som formål å utvikle det museumspedagogiske arbeidet ved museene, og bidra til ytterligere profesjonalisering og oppdatering av personalet. Det legges opp til innlegg og diskusjoner, særlig omkring omkring motivasjonsbegrepet og om museet som læringsressurs.
 
Se program for møte mellom museumspedagoger.


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (09.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol