Utlysning: Midler til nordisk-russisk utdanningssamarbeid


SIU inviterer nå nordiske høyere utdanningsinstitusjoner til å søke om midler til nordisk-russiske samarbeidsprosjekter.

Utlysningen er åpen for alle typer høyere utdanningsinstitusjoner i Norden og alle akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner i Russland som mottar statlig (føderal) støtte.

I denne utlysningen støttes nordisk-russiske nettverksprosjekter. Nettverkene må bestå av minst tre utdanningsinstitusjoner:

  • Minst en høyere utdanningsinstitusjon fra minst to nordiske land
  • Minst en høyere utdanningsinstitusjon fra Russland

Søknadspotten totalt for nordiske aktiviteter i denne utlysningen er på 1,2 mill Euro, med samme beløp tilgjengelig for russiske institusjoner. Fra nordiske institusjoner skal søknadsbeløp ikke overstige 70 000 Euro for prosjektperioden (2013-2015).

Søknaden skal utarbeides og sendes elektronisk i SIUs søknadssystem Espresso. Her må søkeren registreres som bruker. I tillegg skal søknadene følges av en signaturside fra prosjektleder. Den russiske partnerinstitusjonens ledelse v/rektor skal levere et intensjonsbrev til SIU med kopi til Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

SØKNADSFRIST: 1. MARS 2013 KL. 12.00

For mer informasjon, konsulter programdokumentet for det nordisk-russiske samarbeidet

Kontakt fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor for mer informasjon om programmet og søknadsutforming.


Sist oppdatert av Trym Holbek (08.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Moskva Den Røde Plass
Nordisk-russisk samarbeid

Det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet er samfinansiert av Nordisk Ministerråd og Russlands utdannings- og forskningsdepartement. SIU administrerer de nordiske aktivitetene i samarbeid med NordForsk.

UiS har egne ressurssider for russisk samarbeid