Ut på tur aldri sur


Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning avholdt seminar og årsmøte på UiS 3. og 4. januar 2013. Tredve spreke og kreative faglærere i friluftsliv, idrett og kroppsøving fra universiteter og høgskoler over hele landet møttes til faglig og sosialt samvær over to dager med UiS som vertskap.

Tema som ble tatt opp favnet vidt med blant annet fagdidaktikk i friluftsliv, pedagogiske perspektiver på sikkerhet, undervisningspraksis i forhold til vinterfriluftsliv og studenters opplevelse av egen personlighetsutvikling under lengre, krevende vinterturer.

Kanskje deltakerne likevel vil huske best det som ble gjort i praksis? I Sørmarka lærte deltakerne å lage ulike retter på bål og primus ved enkle hjelpemidler som stubbebål, primus og bål, bare ved bruk av friske, naturlige råvarer. Matverkstedet ble ledet av Margrete Ytreland Vistnes, tidligere faglærer i mat og helse på grunnskolelærerutdanningene, nå universitetslektor på Norsk Hotellfagskole. Samarbeid mellom institutter og kreativitet mellom fagfelt gir ny læring!


Stubbebål var nytt for mange!
Foto: Margrete Ytreland Vistnes


Sist oppdatert av Anne-Karin Sivle Pettersen (18.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol

Foto: Margrete Ytreland Vistnes
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no