Støtte til produksjon, oversettelse og språkvask – humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ( PUBL )


Omfatter trykking av bøker, samt oversettelse, prøveoversettelse og språkvask av bøker antatt til internasjonal publisering. Søknadsfrist: 13.02.2013

Les mer

Ta kontakt med Karoline Høibo i Forskningsavdelingen ved ønske om bistand med en søknad.
 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (04.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol