Informasjonsmøte for tilskuddsordningene Arktisk samarbeid og Barents 2020 14. januar


Nordområdeseksjonen i UD inviterer til informasjonsmøte mandag 14. januar 2013 for søkere til følgende tilskuddsordninger: Arktisk samarbeid og Barents 2020

Møtet vil bli avholdt i Utenriksdepartementet/Nordkvartalet, møterom 515 i 5.etasje.

Program:
13:00-14.00: Informasjon om begge tilskuddsordninger – politiske prioriteringer, tilskuddsordningen samt praktisk informasjon v/Seksjon for nordområdeprosjektet, polarsaker, energi og ressurser. Informasjon om det samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet NORRUSS som finansieres over UDs Barents 2020-ordning v/ Forskningsrådet.

14:00-14.45: Budsjett, regnskap og rapportering. Ved tilskuddsforvaltningsenheten i UD.

Påmelding til Peggy Matheson, pem@mfa.no senest torsdag 10. januar 2013.

Deltakere bes møte i god tid på grunn av adgangskontroll.
 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (04.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol