Troels Jacobsen fungerende forskningsdirektør


Troels Jacobsen vil fungere som forskningsdirektør fra 1. januar til 30. september 2013 og lede forskningsavdelingen ved UiS i denne perioden.

Helge Ole Bergesen har fått permisjon for å konsentrere seg om egen forskning.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (02.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol