Workshop: Utlysning av 200 millioner til helseforskning


Seks helseprogrammer i Forskningsrådet lyser nå ut midler, med frist 13. februar. Forskningsavdelingen og institutt for helsefag og sosialfag inviterer til workshop onsdag 9. januar.

De aktuelle programmene er:

Folkehelse

Psykisk helse

Klinisk forskning

Helse- og omsorgstjenester (utlysning kommer!)

Miljøpåvirkning og helse

Global helse- og vaksinasjonsforskning - kun innovasjonsprosjekter i næringslivet

Les mer her

Flere av programmene oppfordrer i sine utlysninger til brukermedvirkning. Forskningsrådet er for øvrig bedt av Helse- og omsorgsdepartementet om å legge til rette for forskning knyttet til 22. juli-hendelsen, og spesielt forskning om pårørende. Dette er først og fremst aktuelt for programmene Psykisk helse og Helse- og omsorgstjenester.

Forskningsavdelingen i samarbeid med institutt for helsefag og institutt for sosialfag invitere med dette til en workshop for aktuelle søkere onsdag 9. januar kl. 12.00-13.30 i Kjell Arholms hus KA A-146. Forskningsavdelingen kan også bistå med råd i søknadsprosessen.


Sist oppdatert av Karoline Høibo (04.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol