Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk på nett


Uniped - Tidsskrift for universitets- og høgskulepedagogikk vert frå nr 3/2012 ein nettpublikasjon.

Tidsskriftet har kome ut med fire nr i året sidan 1978. Tidsskriftet inneheld fagvurderte artiklar. Forfattarane er aktive i undervising ved norske universitet og høgskular, og artiklane speglar ei stor breidde av erfaring og teoretisk tilnærming til undervising.

Nettpublikasjonen kan lesast her. Papirutgåva går frå og med dette nummeret ut.

På Uniped sine sider under Utdanning vil du finna lenker til framtidige utgåver av tidsskriftet.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (19.12.2012)

Skriv ut artikkel print symbol