UiS får 3,5 millioner til naturgassteknologi


Shell, Lyse og Statoil gir Universitetet i Stavanger en gave på 3,5 millioner kroner. Pengene skal gå til utstyr for forskning og utdanning innen naturgassteknologi.

Andreas Lunde fra Norske Shell overrakte pengegaven til Universitetet i Stavanger torsdag 13. desember.

– Denne gaven er et generøst og fremtidsrettet bidrag som gjør UiS’ forskning og undervisning innen naturgass unik, sier instituttleder Hans Borge ved Institutt for petroleumsteknologi (IPT).

– Den kompetansen som i fremtiden vil være tilgjengelig som følge av gaven og arbeidet med naturgass generelt, vil øke sannsynligheten for at industri, næringsliv og andre aktører kan nyttiggjøre og foredle naturgass i regionen, sier Borge.

Ny mastergrad
Midlene bidrar blant annet til at UiS etablerer et nytt internasjonalt mastergradsstudium i naturgassteknologi med oppstart høsten 2014. Professor Jann Rune Ursin ved IPT er gassgruppens talsperson og har tatt initiativ til det nye utdanningstilbudet.

– Teknologi knyttet til produksjon, transport og salg av gass har allerede vært en del av vår undervisnings- og forskningsportefølje. Gass blir viktigere for Norge i fremtiden og dermed også viktigere for våre aktiviteter ved IPT, sier Ursin.

Helhetlig satsing på naturgass
Pengegaven gir ytterligere finansiell styrke til universitetets helhetlige satsing på naturgassteknologi. I fjor fikk UiS seks millioner til et gaveprofessorat i gassteknologi fra Sparebank1 SR-Bank.

27. august i år inngikk Norske Shell, UiS og IRIS en femårsavtale om å gjenoppta aktiviteten ved Risavika Gas Centre. Senteret i Tananger er en arena for innovasjon og forskning på miljøvennlig gassproduksjon, og blir en viktig ressurs i universitetets satsing på naturgass.


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (04.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto fra overrekkelsen av pengegaven.
Fra venstre: Andreas Lunde, kommunikasjonssjef i Norske Shell, Hans Borge, instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi og professor Jann Rune Ursin ved samme institutt.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no