NORHED: Matematikkdidaktikk tildelt såkornsmidler


Matematikkdidaktikk-gruppen ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) var det eneste fagmiljøet ved UiS som fikk tildelt såkornsmidler i første runde av NORHED, Norads nye program for kapasitetsbygging i land i Sør.

Etter en del ventetid gikk Norad i høst ut med første utlysning av midler i NORHED; det nye kapasitetsbyggingsprogrammet for utdanning og forskning i lav- til middelinntektsland. Resultatet for UiS var tildeling til matematikkdidaktikk-gruppen ved Institutt for grunnskolelærerutdanning og spesialpedagogikk, med prosjektet Mathematics teacher education in Malawi. Prosjektleder Arne Jakobsen er veldig fornøyd, og gleder seg til å starte forprosjektet med sin partner i Malawi i januar.

- Vi er veldig glade for å ha fått midler til å forberede en hovedsøknad, siden det gir oss en unik mulighet til å drive kompetanseheving begge steder. Vi lærer masse av å samarbeide med afrikanske utdanningspartnere, og nå gjelder det å skrive en glimrende søknad, sier Jakobsen.

Det kom inn 290 søknader til Norad, som har valgt ut 97 prosjekter med tildelinger på inntil NOK 150 000,- hver til forprosjekter for hovedutlysningen som nå er aktiv frem til søknadsfristen 15. mars 2013.

Hovedmålet for NORHED-programmet er å styrke høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland gjennom økt kapasitet til utdanning og forskning. NORHED har seks delprogrammer. Disse er innenfor helse; utdanning; naturressurser, klima og miljø; humaniora, kultur, media og kommunikasjon, styresett, demokrati og økonomisk utvikling og et siste med fokus på Sør Sudan. I tillegg videreføres Norads program innen energi og petroleum gjennom NTNU. Programmene gjenspeiler prioriteringer for norsk utviklingssamarbeid, og bygger på tidligere programmer som NUFU og NOMA.

Prosjektet til matematikkdidaktikk-gruppen har som mål å heve både kvaliteten og kapasiteten i utdanningen av matematikklærerutdannere og matematikklærer i Malawi. Partnerskapet baserer seg på et samarbeid mellom Dr. Mercy Kazima ved Universitetet i Malawi og Arne Jakobsen ved UiS, som begge arbeider innen feltet matematikkdidaktikk og lærerutdanning. Kazima har tidligere vært involvert i NUFU-prosjekt med Universitetet for Miljø- og Biovitenskap og fire andre afrikanske universiteter.

Mer om NORHED-programmet fra Norad

UiS' egne sider om NORHED
 


Sist oppdatert av Trym Holbek (07.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Norad logo
Arne Jakobsen
Prosjektleder Arne Jakobsen
NORHED

NORHED skal bidra til kapasitetsbygging innen utdanning og forskning i land i Sør. Programmet administreres av Norad.